กลุ่มจิตอาสาจัดทำเว็บไซต์ www.wheelgoround.in.th เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานที่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้วีลแชร์

2020-03-29 09:34:37

วันที่: 30 กันยายน 2559

ที่มา: วันใหม่ Thai PBS

 

กลุ่มจิตอาสาจัดทำเว็บไซต์รวมข้อมูลสถานที่สำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการที่ใช้วีลแชร์

ห้องพักของโรงแรมย่านเจริญนครถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์ ทั้งสวิทช์ไฟที่ถูกติดตั้งระดับพอดีกับผู้นั่งวีลแชร์ ห้องน้ำที่ประตูกว้างกว่าปกติ ผู้ใช้วีลแชร์สามารถเข้าห้องน้ำ กลับรถในห้องน้ำ มีราวจับ และที่นั่งสำหรับอาบน้ำ เรียกว่าถ้าร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัว และมาพักผ่อนโดยลำพังได้ไม่ยาก ตลอดจนเตียงนอนระดับต่ำกว่าห้องพักทั่วไป รวมทั้งลิฟท์ และทางลาดไปยังที่จอดรถของผู้ใช้วีลแชร์โดยเฉพาะ ซึ่งทางลาดนั้น ต้องไม่ลาดชันจนเกินไปนัก ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้วีลแชร์

นายเซดริก ซีกัลเมเยอร์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ต้องการสร้างความเท่าเทียมในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และมองว่าวีลแชร์ไม่ควรเป็นอุปสรรคในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว

ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่กว่า 1,000 แห่ง ที่มีผู้รีวิวผ่านเว็บไซต์ wheelgoround.in.th เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ใช้วีลแชร์ ได้สืบค้นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้ทั้งพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านค้า ที่พัก วัด โรงพยาบาล และห้องสมุด

นอกจากรวบรวมข้อมูลแล้ว เว็บไซต์ยังจัดระดับการใช้งานด้วย แบ่งเป็น 3 ระดับ คือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับวีลแชร์ หรือมี แต่ใช้งานไม่ได้จริง เช่น ทางลาดชันเกินไป มีสิ่งอำนวยความสะดวก แต่ต้องมีผู้ติดตาม และระดับที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถใช้งานด้วยตัวเอง อย่างโรงแรมนี้เป็นต้น

กว่า 3 ปีของการดำเนินโครงการ น.ส.ลิปดา จารุเธียร หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ wheelgoround กล่าวว่า ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้วีลแชร์

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน ด้วยการแบ่งปันข้อมูลสถานที่รองรับวีลแชร์ โดยถ่ายรูปให้เห็นสิ่งอำนวยความสะดวก และโพสต์ลงในเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์แล้วติด #wheelgoround และ #inspiringthailand

 

ชมคลิป: https://youtu.be/wRsBUls3m44

ข่าววันใหม่: https://news.thaipbs.or.th/content/256221

 

 

Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.