ร่วมสร้างทางสะดวกให้กลุ่มผู้ใช้วีลแชร์กับ wheel–go–round

2020-07-18 14:33:41

ที่มา : นิตยสาร a day (September 2016)

ทางเรียบทางราบสำหรับกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์ยังมีไม่มากนักในประเทศไทย แต่กลุ่มความเคลื่อนไหวเล็ก ๆ อย่าง wheel-go-round ก็จับมือกันแชร์ข้อมูลพื้นที่ที่ผู้ใช้รถเข็นเดินทางได้สะดวก และสนับสนุนให้อาคารต่าง ๆ ปรับปรุงเส้นทางให้ผู้ใช้วีลแชร์ใช้งานได้เท่าเทียม

 

"เราอยากให้กลุ่มผู้ใช้วีลแชร์มีชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกว่าถูกปิดกั้นจากสังคม"

 
เวลาเราเดินทางไปไหนคงไม่ได้ใส่ใจอาคารสถานที่ว่าอำนวยความสะดวกให้กลุ่มผู้ใช้วีลแชร์แค่ไหน แต่ไม่ใช่สำหรับกลุ่ม wheel-go-round ที่มุ่งมั่นทำเพจเฟซบุ๊กเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนะนำสถานที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ทั้งเพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ในวันข้างหน้า
 
ดูและสั่งซื้อได้ที่ www.adaymagazine.com/articles/archive-23

 

Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.