B-speak


Accessibility :
Parking
.
Ramp
.
Toilet
.
Lift
.

ขนมเค้กโรลครีมนุ่ม ๆ B-speak เป็นขนมดังของเมือง Yufuin ดังขนาดที่ว่าเปิดร้านมาไม่นานขนมก็หมดแล้ว ถ้าใครตั้งใจจะมาทานขนมนี้ ให้รีบมาซื้อช่วงเช้า เพราะถ้ามาตอนบ่ายก็จะลุ้น ๆ ว่ายังมีของอยู่มั้ย นอกจากที่ร้านนี้แล้ว ยังสามารถซื้อโรลนี้ได้บนรถไฟ JR ขบวน Yufuin no Mori แต่ราคาจะแพงกว่าที่ร้านเล็กน้อย

ร้านนี้ชาววีลแชร์หมุนล้อเข้ามาได้สะดวก หน้าร้านไม่มีพื้นต่างระดับ

This bakery shop is famous for roll cake. If you come to Yufuin, do not miss to try one.

Japan, Ōita Prefecture, Yufu, Yufuincho Kawakami, b speak
Created by : ::wheel-go-round::
Updated : 2020-06-13 15:42:00

Place inside B-speak

Nearby
Kato Shrine, Kumamoto

ศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของปราสาทคุมะโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น ...

Read more
Kumamoto Castle Arboretum | 監物台樹木園

สวนแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ปราสาทคุมะโมโต้ ประเทศญี่ป ...

Read more
Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.