Samyan Market, ซอย จุฬาฯ Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok, Thailand


Accessibility :
Parking
.
Ramp
.
Toilet
.
Lift
.

ตลาดสามย่านนับเป็นตลาดสดที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2508 โดยพัฒนารูปแบบตลาดให้ทันสมัยและเป็นตัวอย่างในฐานะตลาดที่ดีตอบสนองชุมชนโดยรอบได้ครบถ้วนมายาวนาน ต่อมาได้มีปรับปรุงให้มีความทันสมัย ขณะเดียวกันยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นตำนานความเป็นตลาดสดที่มีชื่อเสียงไว้ โดดเด่นด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาดและสุขลักษณะที่ดี รวมถึงรักษาวิถีชีวิตของชุมชน บริเวณใกล้เคียงที่เป็นความผูกพันของนิสิตและประชาคมโดยรอบให้คงอยู่

ลิฟต์จะอยู่ฝั่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ใกล้ทางเข้าออก

ห้องน้ำสำหรับวีลเเชร์จะอยู่บริเวณชั้น1 ฝั่งถนนบรรทัดทอง ใกล้ทางเข้าออก
Created by : PP
Updated by : PP
Updated : 2020-06-13 00:36:40

Place inside Samyan Market, ซอย จุฬาฯ Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok, Thailand

Nearby
Otteri Wash & Dry I'm Park Chula, Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok, Thailand

ร้านซักเสื้อผ้าเเบบบริการตัวเอง ร้านอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารI ...

Read more
Tesco Lotus Express (I'm Park) จุฬาฯ 22 Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok, Thailand

Tesco lotus express สาขา I'm park อยู่ชั้นใต้ดิน มีทางลาด ...

Read more
Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.