Hanadofu 花唐符


Accessibility :
Parking
.
Ramp
.
Toilet
.
Lift
.

ร้านอาหารร้านนี้ ตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยว ใกล้กับภูเขาไฟอะโสะ เมืองคุมะโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น ภายในร้านนอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้ว อีกมุมนึงยังมีขายของที่ระลึก ของฝากของเมืองนี้ด้วย

Japan, Kumamoto Prefecture, Minamioguni, Nakabaru, 846ー3 花唐符
Created by : ::wheel-go-round::
Updated : 2020-06-13 18:35:19

Place inside Hanadofu 花唐符

Nearby
Kato Shrine, Kumamoto

ศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของปราสาทคุมะโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น ...

Read more
Kumamoto Castle Arboretum | 監物台樹木園

สวนแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ปราสาทคุมะโมโต้ ประเทศญี่ป ...

Read more
Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.