Sovereign Hill (Ballarat)


Accessibility :
Parking
.
Ramp
.
Toilet
.
Lift
.

Sovereign Hill เป็นเมืองจำลองที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ ย้อนไปในอดีตของเมือง ซึ่งมีทั้งรถม้า ร้านตีเหล็ก โรงเรียน ร้านทำลูกอม รวมทั้งมีลำธารให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองร่อนทอง ซึ่งเป็นไฮไลต์ของเมืองนี้อีกด้วย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่นี่ได้เลย นอกจากนี้ผู้สูงอายุและผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้สะดวกด้วยค่ะ

It's where you can spend a day with your family.
Website : https://www.sovereignhill.com.au/
Created by : ::wheel-go-round::
Updated : 2020-06-14 00:04:13

Place inside Sovereign Hill (Ballarat)

Nearby
Fitzroy Gardens Conservatory (Melbourne)

Fitzroy Gardens Conservatory, Fitzroy, Victoria, Australia ...

Read more
Puffing Billy Car Park (Belgrave)

Puffing Billy Car Park, Monbulk Road, Belgrave, Victoria, Au ...

Read more
Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.