Marienplatz, Munich


Accessibility :
Parking
.
Ramp
.
Toilet
.
Lift
.

Marienplatz เป็นจตุรัสที่อยู่ในย่านเมืองเก่าของเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ในบริเวณนี้มีร้านรวงให้นักท่องเที่ยวแวะซื้อของหรือทานอาหารอยู่หลายร้าน นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวรอชม คือ ตุ๊กตานักเต้นที่ออกมาพร้อมเสียงระฆังดนตรีที่ศาลากลาง เวลา 11 โมงเช้า และ 5 โมงเย็น ตรงจุดนี้ชาววีลแชร์ก็สามารถรอชมได้เช่นกัน

Marienplatz, Marienplatz, Munich, Germany
Created by : ::wheel-go-round::
Updated by : ::wheel-go-round::
Updated : 2020-06-13 17:21:43

Place inside Marienplatz, Munich

Nearby
Starbucks (Munich Central Station)

ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของสถานีรถไฟกลาง ...

Read more
Marstallmuseum (Nymphenburg Palace, Munich)

พิพิธภัณฑ์คอกม้าแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังนิมเฟนเบิร์ ...

Read more
Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.