บขส.แจกวีลแชร์ฟรีเริ่มครั้งแรกเดือนเมษายนนี้
Post date : 2016-01-19 07:36:21

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” แจกรถวีลแชร์แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถวีแชร์ แต่ขาดทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่า  99 คัน  โดยจะเริ่มแจกรอบแรกในเดือนเมษายน  2559  จำนวน  50 คัน  และรอบสองเดือนกรกฎาคม  2559


ขอเชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่  Call Center 1490 เรียก บขส. หรือที่สถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศและขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสา  หากท่านพบเห็นผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์  กรุณาถ่ายภาพและแจ้งที่อยู่มายังกองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด เพื่อลงพื้นที่สำรวจความต้องการต่อไป


ที่มา : http://goo.gl/zZ0HKJ

Photo Cr. : theguardian.com


About Wheel Go Round

wheel-go-round is an online information hub for accessible attractions, hotels, and restaurants. We publish information through our Facebook page at www.fb.com/wheelgoround, our website at www.wheelgoround.in.th. Also, we occassionally organize a trip or fun event to build wheelchair community in Thailand. This project is supported by Thai Health Promotion Foundation.

Info

Bangkok, Thailand

084 384 3030

wheelgoround.org@gmail.com

Contact Us