ข่าวดีมีอยู่ ช่อง 3
Post date : 2015-08-08 08:10:25

ออกอากาศ 11 ตุลาคม 2013
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 5 คนนี้ คือผู้ที่ร่วมกันจัดสร้างเว็บไซต์ wheel-go-round ขึ้น โดยเว็บไซต์นี้ถือเป็นเว็บไซต์แรกที่สามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้วีลแชร์สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ว่า มีสถานที่ใดบ้างที่มีทางลาด ห้องน้ำ ลิฟท์ และที่จอดรถสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงแรม สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร

หน้าแรกของเว็บไซต์นี้จะแสดงแผนที่ ซึ่งทำการ check in ข้อมูลเอาไว้ เมื่อคลิกเข้าไปก็จะเห็นรูปภาพและรายละเอียดที่บอกถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ โดยข้อมูลส่วนใหญ่นี้มาจากผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และถ่ายภาพจากสถานที่จริง และอีกส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกผู้ใช้วีลแชร์ ได้เดินทางไปมาแล้ว ก็นำข้อมูลและภาพถ่ายมาแชร์กัน ...

About Wheel Go Round

wheel-go-round is an online information hub for accessible attractions, hotels, and restaurants. We publish information through our Facebook page at www.fb.com/wheelgoround, our website at www.wheelgoround.in.th. Also, we occassionally organize a trip or fun event to build wheelchair community in Thailand. This project is supported by Thai Health Promotion Foundation.

Info

Bangkok, Thailand

084 384 3030

wheelgoround.org@gmail.com

Contact Us