เยี่ยมชมงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม
กิจกรรมเริ่ม : 2015-03-16 10:00:00
กิจกรรมจบ : 2015-03-16 11:30:00
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทีมงานวีลโกราวนด์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กรวรรณ สังขกร นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พูดคุย และแบ่งปันประสบการณ์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism สำหรับผู้สูงอายุในภาคเหนือเกี่ยวกับ วีลด์ โก ราวด์

wheel-go-round is an online information hub for accessible attractions, hotels, and restaurants. We publish information through our Facebook page at www.fb.com/wheelgoround, our website at www.wheelgoround.in.th. Also, we occassionally organize a trip or fun event to build wheelchair community in Thailand. This project is supported by Thai Health Promotion Foundation.

ข้อมูล

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

084 384 3030

wheelgoround.org@gmail.com

ติดต่อเรา