แถลงข่าวเปิดตัว wheel-go-round
Event Date : 2013-09-24 13:00:00
Event End : 2013-09-24 15:00:00
Event Location : อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซท์และแอพพลิเคชั่น wheel-go-round ภายใต้โครงการเผยแพร่ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น โดยมีทีม wheel-go-round ผู้พัฒนาโครงการ และน้องๆทีม Microsoft Student Partners (MSPs) ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเข้าร่วมแถลงข่าวในงาน ...About Wheel Go Round

wheel-go-round is an online information hub for accessible attractions, hotels, and restaurants. We publish information through our Facebook page at www.fb.com/wheelgoround, our website at www.wheelgoround.in.th. Also, we occassionally organize a trip or fun event to build wheelchair community in Thailand. This project is supported by Thai Health Promotion Foundation.

Info

Bangkok, Thailand

084 384 3030

wheelgoround.org@gmail.com

Contact Us