แนะนำโครงการ WGR @เชียงใหม่
Event Date : 2015-03-16 13:00:00
Event End : 2015-03-16 15:00:00
Event Location : ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ทีมงานวีลโกราวนด์ลงพื้นที่ แนะนำการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น และการใช้งานเว็บไซต์ www.wheelgoround.in.th และเพจ www.facebook.com/wheelgoround ให้กับคนพิการกว่า 50 คน ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะมีการสาธิตการใช้งานเว็บไซต์วีลโกราวนด์แล้ว ทีมงานยังมีกิจกรรมให้คนพิการได้ร่วมสนุก และมอบของที่ระลึกต่างๆอีกด้วย

wheel-go-round went to Chiang Mai to introduce website www.wheelgoround.in.th to disabled people at "Yardfon Vocational Rehabilitation Center for Disabled Chiang Mai" on March 16, 2015. Thanks for warmly welcome us and the fun activities there :)About Wheel Go Round

wheel-go-round is an online information hub for accessible attractions, hotels, and restaurants. We publish information through our Facebook page at www.fb.com/wheelgoround, our website at www.wheelgoround.in.th. Also, we occassionally organize a trip or fun event to build wheelchair community in Thailand. This project is supported by Thai Health Promotion Foundation.

Info

Bangkok, Thailand

084 384 3030

wheelgoround.org@gmail.com

Contact Us